قلعه مچی به شماره ثبت ۲۱۳۵ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان زابل واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۷۷/۰۹/۰۹ و قدمت آن: صفویه می باشد. نشانی: ۶۰ج، غ زابل حدفاصل شهرسوخته وتاسو

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):شهر سوخته، زابل، محمدآباد، علی اکبر، زهک