ترمینال مسافربری کرمانشاه

آدرس ترمینال مسافربری کرمانشاه : کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، ترمینال اتوبوس شهید کاویانی

تلفن ترمینال مسافربری کرمانشاه : ۰۸۳۳۴۲۴۷۶۰۰ – ۰۸۳۱۴۲۹۷۴۳۸

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه کرمانشاه، هلشی، میان راهان، کرمانشاه، رباط