فرودگاه شهدای ایرانشهر (یاتا IHR و ایکائو OIZI)

آدرس فرودگاه شهدای ایرانشهر : سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، جاده ایرانشهر سراوان و خروجی بلوار فرودگاه

تلفن فرودگاه شهدای ایرانشهر : ۰۵۴۷۲۲۲۴۱۶۵

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):محمدان، سرباز، بمپور، بزمان، ایرانشهر