کاروانسرای لات به شماره ثبت ۱۵۶۶ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان گیلان و شهرستان رشت واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۵۶/۱۱/۰۳ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: ۳۰ کیلومتری جنوب رشت

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، حمام و کاروانسرا | Bathroom caravansary
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال رشت، ایستگاه راه آهن رشت، سنگر، رستم آباد، چوبر