کاروانسرا و تاجرسرای حاج مهدی نراقی در کشور ایران ؛ استان مرکزی ؛ شهر نراق واقع شده است.کاروانسرا و تاجرسرای حاج مهدی نراقی با قدمتی تزدیک به ۱۸۰ سال متعلق به حاج مهدی تاجری نراقی بوده او این مجموعه را برای استراحت تجار و کاروانیان و عرضه کالا های تجاری آنها و داد و ستد بین تجار نراق و دیگر شهر های اطراف ساخته است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، حمام و کاروانسرا | Bathroom caravansary
مکان های نزدیک (Near Places):نیمور، نراق، محلات، دلیجان، کهک