مقبره کازانلاک (Thracian Tomb of Kazanlak) در کشور بلغارستان؛ استان استارا زاگورا؛ شهر کازانلاک واقع شده است. مقبره کازانلاک یک آرامگاه “کندوی” آجرکاری طاقدار است. این مقبره بخشی از یک نکروپلیس بزرگ سلطنتی تراکی در دره حاکمان تراکیه است که بیش از هزار مقبره پادشاه و اعضای اشراف تراکیا در آنجا یافت می شود و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.  (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb، میراث جهانی | World heritage
مکان های نزدیک (Near Places):ولیکو تارنوو ، استارا زاگورا ، اسلیون ، پلوودیو ، هاسکوو