نقش برجسته پل آبگینه در ایران ؛ استان فارس ؛شهر کازرون؛ بخش مرکزی؛ دهستان بلیان؛ روستای پل آبگینه؛ انتهای دماغه کوه واقع شده است. نقش‌ برجسته پل آبگینه به دوران قاجار بر می گردد و جزء معدود نقش برجسته هایی است که در این دوران حکاکی شده است و در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است . (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):شهر باستانی بيشاپور کازرون، بالاده، نودان، کنارتخته، کازرون