بازار قدیم قشم در ایران ؛استان هرمزگان ؛جزیره قشم واقع شده است. بازار قدیم قشم قدیمی‌ترین بازار ساخته شده در جزیره به‌شمار می‌رود. این بازار حجره‌های زیادی دارد که بعضی از آن‌ها روباز هستند و برخی دیگر مسقف. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن بندرعباس، ترمینال بندرعباس، هرمز، قشم، درگهان