این دروازه از دروازه‌های ورودی بسیار طولانی ‌شهر اصفهان است که در خیابان فرشادی واقع میباشد و از قدیمی‌ترین بخش‌های محور فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان به شمار می‌رود و چندین راه ورودی دارد.(منبع :سایت بازارچه محلی)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال صفه اصفهان، ترمینال کاوه اصفهان، خوراسگان، شهرک سلامت اصفهان، اصفهان