خمیر در استان هرمزگان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۲۶٫۹۵۱۲۰۶۲۱ و طول جغرافیایی ۵۵٫۵۸۷۹۰۲۰۷

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن بندرعباس، فرودگاه قشم، قشم، سوزا، رویدر